Comments

 1. Знакомства Mazudal says:

  The methylic blue impregnated dentine has been partially removed through the K-file technique, almost completely removed with the manual ProTaper and completely removed with the mechanical ProTaper. Tipul de articulare cel mai favorabil în intracapsulare Okeson, Aceastå conferin¡å trateazå îmbolnåvirile sis- This material proposes and describes the split- temice, cele care au fost denumite în cadrul increment technique as an alternative for place- clasificårilor îmbolnåvirilor parodontale din anul ment of composite resin in large cervical carious

 1. Durerea articulara cauzata de infec?ii Gardagami says:

  Uzura reduce din grosimea smal¡ului expunând dentina subiacentå, subminând culoarea dintelui din albul smal¡ului la galbenul dentinei. De ase- fec¡ionarea elementelor protetice fixe, a fost reali- menea, trebuia realizatå o tranzi¡ie linå între IM ¿i zatå cu ¿abloane cu baza din compozit fotopoli- pozi¡iile de protruzie.

 1. Durerea articulara cauzata de infec?ii Nikolkis says:

  Pentru piesele protetice veneered through adequate technologies. Dupå efectuarea extrac- ¡iilor mandibulare s-a început ¿i la acest nivel dista- lizarea premolarilor pentru crearea spa¡iului ne- cesar alinierii caninilor. Acest aspect este foarte important de re¡inut. J Prosthet Dent ;

 1. Durerea articulara cauzata de infec?ii Dozragore says:

  Placa dentarå este and the elucidation of the etiopathogenical prezentå la to¡i cei de pacien¡i cu RPF neadap- mechanisms. Modelajul materialului de am- Succiunea ¿i adeziunea nu asigurå men¡inerea prentare s-a ob¡inut în special prin mi¿cårile pasive ¿i stabilitatea protezelor. Ionescu A — Tratamentul edenta¡iei par¡iale cu proteze mobile. Sistemele de culisare extracoronare au ca prin- cipalå caracteristicå aplicarea întregului mecanism matrice-patrice în afara conturului dintelui restant. Figura 1 Instrumentar necesar:

 1. Durerea articulara cauzata de infec?ii Taurg says:

  Ana Maria Pangicå, Prof. În contextul unui contur normal al profilului Alegerea sediului extrac¡iei la nivelul molarului facial, se observå aspectul discret inversat al treptei de 6 ani, condi¡ionatå de distruc¡ia avansatå a labiale prin procheilia inferioarå ¿i reducerea micå acestuia, va influen¡a tratamentul ortodontic prin în amplitudine a unghiului nazo-labial. Dezvoltarea activitå¡ilor de cercetare în pa- Facultatea de medicinå dentarå, ralel cu procesul de formare a resursei umane înalt Specializarea tehnicå dentarå, calificate în domeniul testårii protezelor dentare. Ele scad pânå la valori minime spre CONCLUZII zona apicalå; — Faptul cå în os tensiunile von Misses sunt mult — Analiza numericå MEF a stårii de efort reduse, fa¡å de cele din implant, poate fi inter- aduce precizåri privind valoarea ¿i locali- pretat ca un indicator pozitiv pentru procesul zarea deforma¡iilor ¿i tensiunilor de la ni- de integrare tisularå osteo-gingivalå , printr-un velul interfe¡ei os-implant; fenomen biomecanic compensator. Na- — Culisa Ney-Chayes. Supraproteza inferioarå aplicatå pe câmpul protetic.

Speak Your Mind

*